Diagnostyka chorób nowotworowych

PSA całkowity

KOD: 200.

OPIS


PSA wolny

KOD: 201.

OPIS


PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)

KOD: 3700.

OPIS


Fosfataza kwaśna sterczowa

KOD: 203.

OPIS


CEA

KOD: 204.

OPIS


AFP

KOD: 205.

OPIS


CA 125

KOD: 206.

OPIS


CA 15-3

KOD: 207.

OPIS


CA 19-9

KOD: 208.

OPIS


TPS

KOD: 209.

OPIS


SCC-Ag

KOD: 210.

OPIS


Cyfra 21-1

KOD: 211.

OPIS


CA 72-4

KOD: 212

OPIS


Beta-2-mikroglobulina

KOD: 213.

OPIS


BRCA 1 met. PCR

KOD: 215.

OPIS


BRCA 2 met. PCR

KOD: 896.

OPIS


P/c. onkoneuronalne met. IIF

KOD: 217.

OPIS


S100

KOD: 218.

OPIS


NSE

KOD: 219.

OPIS