Jak poprawnie interpretować wyniki badań?

Wśród badań laboratoryjnych wyróżniamy badania jakościowe i ilościowe. W zależności od charakteru oznaczenia, interpretacja wyników wygląda następująco:

Wynik badania jakościowego, określany jest mianem „dodatni” (pozytywny) lub „ujemny” (negatywny), gdzie:

  • dodatni” – oznacza obecność określonego czynnika/substancji;
  • ujemny” – oznacza brak obecności określonego czynnika/substancji.

Normą w interpretacji wyniku jakościowego jest wynik „ujemny” (negatywny).

W badaniach ilościowych (określających ilość danej substancji, np. danego hormonu), na każdym wyniku umieszcza się zakres referencyjny „od” (minimum) – „do” (maksimum).
Jeśli wynik znajduje się pomiędzy wartościami granicznymi przyjmuje się, że jest on prawidłowy, choć oczywiście zdarzają się wyjątki i dlatego:

WYNIKI POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE PRZEZ LEKARZA W OPARCIU O STAN KLINICZNY PACJENTA.

Warto wspomnieć o popełnianym przez pacjentów błędzie – wynik „pozytywny” badania na obecność czynnika chorobotwórczego (np. wirusa HCV) nie oznacza, że wszystko jest w porządku, a wręcz przeciwnie – że stwierdzono zainfekowanie!

Podsumowując:
WYNIKI BADAŃ + PRAWIDŁOWA INTERPRETACJA = WŁAŚCIWA DIAGNOZA