Odbiór wyników badań

Wymagane dokumenty:
Podczas odbioru wyników badań należy okazać dokument tożsamości oraz paragon z kodem kreskowym otrzymany podczas rejestracji – przed pobraniem materiału do badań.

Odbiór wyników przez osoby trzecie:
W przypadku odbioru wyników badań przez osobę trzecią należy wypełnić upoważnienie, które można pobrać u personelu MEDEX podczas rejestracji przed pobraniem materiału do badań lub klikając w podany link – Upoważnienie do wydania wyniku badania MEDEX A5. Osoba upoważniona do odbioru wyników badań dokonuje jego odbioru wraz z wypełnionym upoważnieniem oraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość – osoby odbierającej wyniki badań.

Badania zlecone przez Kontrahentów:
Wyniki badań zlecone przez Kontrahentów, którzy mają podpisaną umowę na świadczenie usług z MEDEX zostaną przekazane podmiotowi zlecającemu. Nie ma możliwości odbioru wyników badań przez Pacjenta.