Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy