Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych

Parathormon (intact)

KOD: 160.

OPIS


 Kalcytonina

KOD: 161.

OPIS


Osteokalcyna

KOD: 162.

OPIS


Fosfataza kwaśna

KOD: 163.

OPIS


Fosfataza zasadowa izoenzym kostny

KOD: 164.

OPIS


C-telopeptyd kolagenu typu I

KOD: 165.

OPIS


Pyrylinks D w moczu

KOD: 166.

OPIS


Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2

KOD: 167.

OPIS


Witamina D3 metabolit 25(OH)

KOD: 168.

OPIS