Diagnostyka anemii

Transferyna

KOD: 140.

OPIS


Witamina B12

KOD: 141.

OPIS


Kwas metylomalonowy (MMA)

KOD: 3754.

OPIS


Kwas foliowy

KOD: 142.

OPIS


Erytropoetyna

KOD: 143.

OPIS


TIBC

KOD: 144.

OPIS


UIBC

KOD: 145.

OPIS


Test obciążenia żelazem (5p)

KOD: 147.

OPIS