Badania podstawowe i biochemiczne

Mocz – badanie ogólne

KOD: 1.

Badanie ogólne moczu jest jednym z najczęstszych badań. Polega ono na zbadaniu próbki moczu pod kątem cech fizycznych i występowania w moczu komórek, wałeczków i kryształów.


OB

KOD: 2.

Bardzo czuły wskaźnik, wykrywający stany zapalne zachodzące w organizmie. Jest wskaźnikiem szybkości opadania erytrocytów. U zdrowego człowieka krwinki opadają wolniej, natomiast w stanach chorobowych opad ulega przyśpieszeniu.


Morfologia krwi (podstawowa)

KOD: 4.

To najczęściej wykonywane, podstawowe badanie krwi.
Badanie to wykonujemy w celach profilaktycznych oraz w diagnostyce wielu schorzeń. Umożliwia rozpoznanie stanu zapalnego, infekcji, niedokrwistości i wielu innych procesów chorobowych.
Jest to badanie pozwalające na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytek krwi.


Morfologia krwi (pełna)

KOD: 3.

OPIS


Rozmaz krwi (manualnie)

KOD: 5.

Jest to mikroskopowa, szczegółowa ocena ilości i wyglądu komórek krwi – leukocytów i erytrocytów.


PT (INR)

KOD: 6.

Badanie wykrywające zaburzenia w krzepnięciu krwi, służy także do kontrolowania prawidłowego dawkowania leków przeciwzakrzepowych. Wydłużenie czasu protrombinowego może świadczyć między innymi o przewlekłych chorobach miąższu wątroby, niedoborze witaminy K, zespole rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), natomiast skrócenie czasu INR może świadczyć np. o zakrzepicy.


APTT

KOD: 7.

Badanie wykrywające zaburzenia w krzepnięciu krwi, przydatne w diagnostyce przyczyn krwawień i nad-krzepliwości związanych z niedoborami i zaburzeniami funkcji czynników krzepnięcia oraz wykorzystywane do monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną.


Fibrynogen

KOD: 8.

Badanie wykonywane w ocenie funkcji układu krzepnięcia, diagnostyce stanów zapalnych, chorób wątroby, choroby wieńcowej i DIC.


D-dimer, ilościowo

KOD: 9.

Badanie wykonywane przy podejrzeniu nasilenia procesów krzepnięcia i fibrynolizy krwi, przydatne  w diagnostyce stanów zakrzepowo-zatorowych, a przede wszystkim w diagnostyce zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.


Glukoza

KOD: 10.

Badanie poziomu glukozy(cukru) we krwi. Wskazaniem do oznaczeń stężenia glukozy są: profilaktyka, rozpoznanie i monitorowanie leczenia cukrzycy. Stężenie glukozy określa się najczęściej rano, na czczo. Wskazania do wykonania tego badania to pojawienie się takich objawów, jak: postępujące zmęczenie, nadmierne pragnienie i uczucie głodu, częste oddawanie moczu, zaburzenia widzenia, niewyjaśniony spadek masy ciała, stany zapalne okolicy narządów płciowych itd. …więcej.


Elektrolity (Na, K)

KOD: 11.

To zestaw badań oceniających zawartości elektrolitów w osoczu. Ma na celu oznaczenie stężeń najważniejszych dla życia jonów (sodu i potasu). Utrzymanie ich na właściwym poziomie jest kluczowe dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Zaburzenia w ich stężeniu pojawiają się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek oraz w różnego rodzaju chorobach metabolicznych.


Potas

KOD: 13.

Diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej. Badanie przydatne w diagnostyce zaburzeń czynności serca, a także w kontroli terapii lekami moczopędnymi lub nasercowymi.


Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

KOD: 14.

Badanie to dostarcza informacje na temat stężenia całkowitego cholesterolu, poziomu frakcji HDL i LDL we krwi oraz stężenia trójglicerydów. Przekroczenie norm oznacza zwiększone ryzyko miażdżycy i chorób układu krążenia. Wykonuje się je na czczo (najlepiej po 14 godzinach od ostatniego posiłku)…więcej


Cholesterol całkowity

KOD: 15.

Badanie stężenia cholesterolu całkowitego jest badaniem przesiewowym, wykonywanym w celu oceny ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu, i miażdżyca tętnic kończyn dolnych.


Cholesterol HDL

KOD: 16.

Potocznie określany jako „dobry” cholesterol, jego wyższe stężenie jest korzystne, ponieważ chroni przed miażdżycą (odpowiada za transport „złego” cholesterolu do wątroby, przez co spowalnia jego odkładanie się w naczyniach krwionośnych).


Cholesterol LDL met. bezpośrednią

KOD: 17.

Wchodzi w skład badania – lipidogram.
Potocznie określany jako „zły” cholesterol, jego nadmiar koreluje z występowaniem chorób serca.


Triglicerydy

KOD: 18.

Wchodzą w skład badania – lipidogram.
Ich wysokie stężenie znacznie przyśpiesza rozwój miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca.


Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

KOD: 19.

Oznaczenie wartości enzymów wątrobowych i bilirubiny, przydatne w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych. Badanie pomaga w ocenie kondycji, w jakiej znajduje się wątroba.


ALT

KOD: 20.

Wchodzi w skład badania – próby wątrobowe.
Badanie aminotransferazy alaninowej służy do wykrycia uszkodzeń, jak również oceny i różnicowania chorób wątroby, w tym ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby. Lekarz zleca wykonanie badania, jeśli pacjent skarży się na ciągłe osłabienie, zmęczenie, utratę apetytu, nudności i wymioty, bóle brzucha, puchlinę brzuszną, zażółcenie skóry czy ciemny mocz. Zaleca się wykonanie tego badania u osób, które mogły zostać zakażone wirusem zapalenia wątroby, uległy zatruciu np. grzybami lub mają w rodzinie osoby z chorą wątrobą, zażywają leki mogące uszkodzić wątrobę czy u osób nadużywających alkohol.